Vyberte stránku

Je ještě brzo pro zaměstnaneckou advokacii?

Employee advocacy se aktuálně řadí mezi velmi frekventované pojmy. Ačkoliv se mezi marketéry, obchodníky a lidmi z HR jedná o relativně známé téma, firmy prozatím jeho potenciálu příliš nevyužívají. Je na spuštění programu zaměstnanecké advokacie brzy nebo již nastal správný čas?

Co je to Employee Advocacy

Využívání zaměstnanecké angažovanosti a advokacie není nic nového. Různé formy ambasadorství využívají společnosti již desetiletí, avšak s příchodem internetu a především sociálních sítí přišla i evoluce v oblasti firemní a interpersonální komunikace, která s sebou přinesla mnoho nových možností a výzev. V oblasti lidských zdrojů jsou změny velmi patrné a společnosti by měly akceptovat význam a vliv zaměstnanců v oblastech, kde byli dříve do jisté míry opomíjeni, ačkoliv to jsou právě oni, kdo nyní “hýbou světem”.  Přístup k zaměstnancům jako k firemním ambasadorům je tedy stále aktuální, jen je potřeba převléci ho do moderních šatů a využít zaměstnance pro komunikaci firemního obsahu v prostředí jejich známých, přátel a spojení na sociálních sítích.

Kdo je firemním advokátem

Pokud máme jasno v tom, že pro organizaci i zaměstnance je vzájemně výhodné, když šíří firemní obsah, musíme si vyjasnit, z jakých zaměstnanců lze advokáty vytvářet. Obecně lze říci, že vhodný kandidát na firemního advokáta:

  • Vytváří pozitivní povědomí o značce prostřednictvím sociálních sítí nebo v rámci komunikace offline
  • Dobrovolně doporučuje produkty nebo služby svému blízkému okolí
  • Reprezentuje zájmy společnosti v jejím nitru i navenek
  • Pomáhá rozvíjet prostředí týmové spolupráce
  • Je odborníkem produkty nebo služby společnosti a má potřebné dovednosti k jejich prezentaci

Ambasador v digitálním věku

Sociální sítě naprosto změnily způsob, jak firmy přistupují nejen k advokátům značky. Ačkoliv starší taktiky, jako je např. rozdávání firemních produktů novým zaměstnancům stále fungují, většina firem se neubrání nutnosti přizpůsobit se době a více pracovat na zaměstnanecké spokojenosti a angažovanosti.

Pozitivní je, že prostředí sociálních sítí je do značné míry známé jak pro vaše zaměstnance, tak i pro klienty společnosti. Je tedy více než vhodné rozvíjet se v oblastech, které s touto moderní formou komunikace a šířením informací souvisí.

Získat pozornost zákazníků je pro firmy na sociálních sítích složitější než pro jednotlivce, který může celkem jednoduše začít komunikovat v podstatě s kým se mu zachce. Jelikož sociální sítě získávají peníze z prodeje reklamních pozic omezují dosah firemních sdělení, která nejsou finančně podporována. Sdílení informací prostřednictvím soukromých účtů má mnohem méně restrikcí z pozice provozovatelů a obecně lze říci, že jsou tato sdělení považována za více důvěryhodná a hodnotná. Lidé jsou přehlceni reklamami, které na ně útočí ze všech stran. Díky tomu jsou mnohem citlivější na zdroj informací a jeho hodnotu. Proto je tak důležité edukovat a vést zaměstnance ke sdílení firemního obsahu, jelikož takové sdílení pomůže výrazně navýšit dosah, ale i engagement spojený s vaší značkou. Lidé si zkrátka raději přečtou příspěvek od svého kamaráda (vašeho zaměstnance), než z vašeho firemního profilu.

Vyplatí se vám to?

V mnoha ohledech je na employee advocacy nahlíženo podobně, jako na marketing na sociálních sítích před několika lety. Stačí se podívat tři až pět let nazpět, kdy firmám přišlo zbytečné či nevhodné tvořit marketing na sociálních sítích a raději se držely „starých způsobů“. Dnes se však situace změnila a tyto firmy jsou tam jako doma a otázka sociální sítě ano či ne je již bezpředmětná.

Každý rybník se však jednou vyčerpá a velké značky se začínají poohlížet, kam dál, aby byly vidět. Investovat čas a peníze do programu employee advocacy se vyplácí, jelikož zaměstnanci mají velký vliv na marketingové, prodejní, ale i náborové aktivity firem. Pokud se jim odprezentuje, v čem je pro ně program Employee Advocacy přínosný, vytvoří se ideální prostředí pro vzájemný růst a porozumění.