Vyberte stránku

Vzpomeňte si na poslední opravdu významnou firemní zprávu. Možná to bylo další kolo financování projektu, velká a očekávaná expanze na další trhy nebo zajímavá tisková konference.

A teď buďte upřímní: sdíleli vaši zaměstnanci tuto zprávu na sociálních sítích? A možná ještě lepší otázka: Dali jste jim k tomu vhodné nástroje? Povzbudili jste je ke sdílení?

Pokud odpověď na tyto otázky zní spíše ne, tak jste propásli výbornou příležitost k navýšení dosahu vaší firemní zprávy! A nejen to, takové sdílení od zaměstnance je mnohem autentičtější a důvěryhodnější, než vaše firemní sdělení.

Pár čísel z několika výzkumů: zprávy sdílené samotnými zaměstnanci na sociálních sítích dosahují o 561 % většího dosahu, než stejné zprávy sdílené firemními profily na sociálních sítích. Ano, dosah není vše. Takže jak je to s “engagementem”? Ten je u zaměstnaneckého sdílení v průměru 8x větší!

Ne, to neznamená, že všichni vaši zaměstnanci jsou influenceři na sociálních sítích (i když někteří třeba již jsou) a vy tak můžete rozpustit půlku vašeho marketingového oddělení. Ale každý váš zaměstnanec má svou vlastní síť kontaktů (spojení, přátelství, sledující atd.) a když spojíte kontakty vašich zaměstnanců dohromady, budete překvapení, jaký zásah zaměstnanecké sdílení může mít. Některá čísla hovoří až o desetinásobku oproti dosahu firemních sdílení.

Proč vaši zaměstnanci nesdílejí váš obsah?

Obecně lze říci, že je spíše nepravděpodobné, že by zaměstnanci začali sami sdílet firemní obsah skrze jejich osobní profily na sociálních sítích. Bez správných procesů to jen tak nepůjde, navíc někteří zaměstnanci se bez firemního požehnání nebo oficiálních pokynů do sdílení firemního obsahu nezapojí.

A ještě horší varianta je, když se zaměstnanci sdílet firemní obsah rozhodnou, ale na vlastní pěst a způsobem, který je v rozporu s vaší prezentací a těžce budovanou firemní značkou.

Udělat ze zaměstnanců advokáty či ambasadory vaší značky zabere nějaký ten čas. Ovšem díky “popostrčení” správným směrem a díky nástrojům, které sdílení podporují, získáte přístup k megafonu, který jste měli po celou dobu k dispozici, jen jste nevěděli, jak ho použít.

Zvažte své PROČ

Než začnete s vlastním programem pro budování ambasadorů z vašich zaměstnanců, stojí za to zvážit vaše „proč“.

Existuje několik důvodů, proč se společnosti rozhodují napomoci svým zaměstnancům na cestě k reprezentaci značky a firemnímu ambasadorství. Mezi tyto důvody můžeme řadit:

  • Zvýšení efektivity a úspěšnosti náboru nových zaměstnanců
  • Zvýšení povědomí o značce
  • Sdílení a šíření firemního obsahu
  • Rozvoj prodejních aktivit (Social selling)

Použijme pro příklad společnost Wells Fargo. Společnost, která má přes 280.000 zaměstnanců a většina z nich jsou IT specialisté. To už je slušný tlak na náborové oddělení. Program „zaměstnanecké advokacie“ pomáhá šířit firemní obsah prostřednictvím jejich proaktivních zaměstnanců, díky čemuž se daří oslovit a přilákat potenciální zaměstnance. Tato možnost komunikace a konkurenční výhoda funguje i pro menší a střední firmy, které tak mohou budovat svůj “employer brand” a dlouhodobě profitovat z dobré pověsti na trhu práce.

Čím více vaši zaměstnanci sdílejí obsah, tím více jste lidem na očích a tím je větší šance, že se dostanete blíže k vašim potenciálním klientům a zákazníkům. Stejně tak šířením kvalitního a hodnotného obsahu upevňujete vztah s vašimi stávajícími klienty a zákazníky.

Odstraňte překážky a začněte komunikovat prostřednictvím svých zaměstnanců

Pozitivní je, že již nyní jsou u vás pravděpodobně zaměstnanci, kteří by rádi sdíleli firemní obsah ve své síti a pochlubili se tak, na čem aktuálně pracují nebo čeho se cítí být součástí.

Existuje však několik překážek, které je nutné překonat. Přeci jen zde hovoříme o cílené aktivitě, která zahrnuje několik oblastí, aby byla úspěšná. Jednoznačně se jedná o tvorbu vhodného firemního obsahu, který je potřeba někde spravovat; poté vhodným způsobem informovat zaměstnance, kde takový obsah najdou a samozřejmě jim i umožnit jeho snadné a efektivní šíření. Úplně jednoduchý proces to není a stačí málo a může se to celé zadrhnout či zhroutit. Avšak na světě je několik systému, které vám mohou s programem zaměstnanecké angažovanosti a advokacie efektivně pomoci.

Králem profesionální komunikace lze právem nazývat sociální síť LinkedIn, která je vyhlášená pro možnost navazování plnohodnotných pracovních vztahů a budování firemního i osobního brandu. LinkedIn spustil v roce 2015 svůj vlastní Employee Advocacy program – Elevate. Tato platforma funguje tak, že zaměstnanci dostanou přístup k již předem schválenému obsahu a sami se pak rozhodnou, co a na jaké sociální sítě budou sdílet (aktuálně jde o LinkedIn, Facebook a Twitter). Administrátoři pak mohou sledovat výsledky sdílení, aby mohli měřit dosah a “engagement” obsahu.

Podobným způsobem funguje např. i velmi populární systém Sociabble, který se však vydal trochu jinou cestou. V Elevate se počítá s již připraveným obsahem pro malou skupinu privilegovaných zaměstnanců. Sociabble však počítá i s variantou, že zaměstnanci mohou vytvářet svůj vlastní obsah, jelikož jsou přesvědčeni, že takový obsah bude mnohem lépe přijímán cílovým publikem. Zní to možná až příliš odvážně a především “nekontrolovatelně”? Žádný strach. Sociabble systém obohatil o role určitých obsahových garantů, kteří dbají na tvorbu a kontrolu obsahu, který je v souladu s firemní komunikací. Díky tomu mají lidé ve firmě možnost být spontánní a autentičtí, ale firma může být v klidu, protože nedochází k šíření nevhodného obsahu.

Proč vlastně nechat vaše zaměstnance tvořit obsah? Existují studie, které tvrdí, že míra angažovanosti zaměstnanců je obvykle dvojnásobná u programů advokacie, kde je obsah tvořen zaměstnanci z více než 30 % ve srovnání s programy, kde je obsah tvořen jen firmou samotnou.

Oba výše uvedené systémy dokáží sledovat mnoho dat, ze kterých následně můžete získat důležité informace související např. s aktivitou vašich zaměstnanců; množstvím sdílení; úspěšností a mírou prokliku jednotlivých příspěvků; zapojením zaměstnanců do interní komunikace; můžete také sledovat, jaký obsah rezonuje nejen u vašich zaměstnanců, ale také u vašich potenciálních klientů atd. Dokážete tak jednoduše měřit, jak moc vám systém Employee Advocacy pomáhá v marketingových, obchodních a HR aktivitách. Výhodou systému Sociabble je, že tyto data dokáže přepočítat na množství peněz, které byste museli investovat, pokud byste chtěli oslovit stejně početnou cílovou skupinu. Snadno tak zjistíte, kolik peněz jste díky šíření firemního obsahu prostřednictvím zaměstnanců ušetřili.

Všechny systémy Employee Advocacy jsou velmi intuitivní a uživatelsky přívětivé, zároveň však výkonné a pozoruhodně efektivní. Společnosti jako např. GE, HSBC či PepsiCo začaly pomocí těchto platforem měnit své zaměstnance na své ambasadory a jelikož v této aktivitě pokračují tak se zdá, že se jim to z dlouhodobého hlediska opravdu vyplácí.

Takže až bude u vás ve firmě znovu probíhat významná tisková konference, budete pořádat velký event nebo budete chtít se světem sdílet váš nový projekt, dáte vašim zaměstnancům možnost sdílet tyto informace prostřednictvím jejich vlastních profilů na sociálních sítích? Zkuste to, budete možná překvapení, jak moc účinná a hodnotná je pro vás jejich podpora a aktivita na sociálních sítích.