Vyberte stránku

Program zaměstnanecké advokacie (Employee Advocacy) se skládá z několika základních pilířů. Jeden z pilířů je samotný systém, díky kterému mohou zaměstnanci pohodlně sdílet či vytvářet firemní obsah, ale také komunikovat v rámci systému. Přinášíme vám 5 základních kroků, jak efektivně spustit systém pro zaměstnaneckou obhajobu.

Komunikace k zaměstnancům

Každé zavedení nového systému znamená určitou změnu v procesech. A přesto, že se jedná o nepatrnou změnu, musí být správně komunikovaná zaměstnancům pomocí interní komunikace společnosti. Zaměstnanci musí pochopit, že jim tento systém ulehčuje práci a je tu pro ně – větší informovanost v rámci firmy, zvýšení jejich osobního brandu, networking atd.

Pro každého zaměstnance může mít zaměstnanecká advokacie jiný cíl:

 • Pro obchodníka to může být např. právě již zmíněný networking nebo social selling – velkou příležitostí pro oslovení a následný úspěšný social selling na sociálních sítích jsou mileniálové. Ti budou v roce 2025 představovat 75 % světové pracovní síly a 95 % z nich je aktivních alespoň na jedné sociální síti.
 • Pro marketingové oddělení to může být získání nejen většího dosahu při šíření firemního obsahu ale i navýšení engagementu.
 • Pro Recruitment je to další kanál, kterým mohou získávat potenciální uchazeče.

Definování cílů

Stanovení si cílů je zásadním krokem při jakémkoliv zavedení nového systému a u programu zaměstnanecké advokacie tomu není jinak. I zde platí, že firma musí vědět PROČ projekt realizovat.

Jaké cíle si můžete nastavit:

 • Pomoci zaměstnancům zlepšit jejich dovednosti na sociálních sítích (obsah článků, pravidelnost, přizpůsobená komunikace s ohledem na sociální síť atd.)
 • Udělat ze zaměstnanců uznávané odborníky v oboru
 • Zvýšit angažovanost zaměstnanců pomocí systému pro zaměstnaneckou advokacii – zaměstnanci díky internímu obsahu vědí, co se děje ve firmě a navíc mají veškerý firemní obsah na jednom místě a přehledně rozřazený.
 • Tvorba obsahu zaměstnanci – zaměstnanci se mohou podílet na tvorbě obsahu, který firma publikuje
 • Zvýšit dosah obsahu, který firma generuje, pomocí sdílení obsahu zaměstnanci
 • Navodit pocit hrdosti, že je zaměstnanec opravdovou součástí firemního brandu

Jednotlivé cíle lze také rozpracovat až do podrobných KPI, ale musíte mít stále na paměti, že pro správné fungování zaměstnanecké obhajoby by měl být program dobrovolný!

Některé programy pro zaměstnaneckou obhajobu dokáží trackovat veškerou aktivitu zaměstnanců. Proto lze hodnoty KPI nastavit např. na:

 • Počet lidí zapojených do programu
 • Počet sdíleného obsahu pomocí zaměstnanců
 • Individuální dosah sdíleného obsahu
 • Různé scoringové metody – Social Sellin Index (SSI)

Zvolení Administrátorů systému

Zvolení administrátorů systému není těžký úkol, a tak by neměl trvat příliš dlouho. Administrátor se bude starat o systém jako takový, tedy bude přidávat další uživatele nebo spravovat sekci gamifikace v systému. Nebojte se, že by samotná správa zabrala zaměstnanci celý den. Systémy pro zaměstnaneckou advokacii jsou ve většině případů intuitivní.

Výběr Obsahových garantů

Vybírejte pečlivě! Obsahový garant je člověk, který má na starosti obsahový web, projekt, oddělení nebo nějakou další důležitou oblast ve firmě, ve které vzniká obsah, který je možné sdílet.

Obsahový garant tedy ví kdy, kde a jaký obsah bude publikován a má za úkol tento obsah vložit do systému Employee Advocacy pro šíření ostatními zaměstnanci. Zároveň lze systémy pro zaměstnaneckou advokacii napojit na vaše firemní sociální sítě a web tak, aby se veškerý obsah nahrával automaticky do platformy a Obsahový garanti nahraný obsah jen editovali a přiřazovali do správných celků.

Jmenování ambasadorů společnosti

Nalezení prvních ambasadorů společnosti může být ze začátku docela náročný úkol, avšak lze si jej ulehčit správnou interní komunikací. Pokud použijete všechny nástroje, kterými ve firmě komunikujete se zaměstnanci, a správně jim vysvětlíte důvody, proč se zapojit do programu, ulehčíte si tím mnoho práce.

Nejlepší je ze začátku vyzkoušet si zaměstnaneckou obhajobu v rámci pilotního týmu, který může být složen nejen z dobrovolníků, kteří se přihlásili do programu na základě interní komunikace, ale především by se do pilotního provozu měli zapojit zaměstnanci, kteří:

 • jsou aktivní na sociálních sítích
 • jsou řídícími pracovníky – zodpovídají za projekt / službu / produkt
 • již teď jsou ambasadory vaší firmy
 • jsou součástí managementu firmy

Poslední krok je velmi důležitý! Z naší zkušenosti je podstatné, aby se do zaměstnanecké obhajoby zapojili lidé z managementu, ideálně přímo majitelé / jednatelé společnosti. Zaměstnanci by měli vidět, že vyšší management se nebojí postavit osobně za značku společnosti! Pokud toto splníte, učiníte důležitý krok pro úspěšnou implementaci programu do celé firmy.

Naše zkušenost?

Nejdříve provedeme analýzu firmy, díky které zjistíme všechny potřebné informace pro implementaci programu zaměstnanecké obhajoby a začneme s interní komunikací. Následně určíme první ambasadory projektu, přiřadíme jim role, které budou plnit v rámci programu a předáme jim potřebné know-how. Poté přichází na řadu pilotní spuštění, kde vychytáme možné překážky. Jako poslední přichází na řadu postupné zasazení celé firmy do programu zaměstnanecké obhajoby. Ovšem i poté jsme neustále firmě k dispozici, neboť zaměstnanecká advokacie na sociálních sítích není jednorázová akce, ale dlouhodobý projekt.