Vyberte stránku

Smyslem Obsahového marketingu není prvoplánová prezentace produktů či služeb blíže nespecifikovanému publiku, ale strategicky správně zvolený a cíleně distribuovaný kvalitní a jedinečný obsah.

V životě obchodních společností přichází několik vývojových fází, které ovlivňují, zda budou či nebudou úspěšné. Ačkoliv se může zdát, že za klíčovou komoditu obchodní společnosti můžeme označit produkt či službu, které obchodní společnost nabízí či poskytuje, je to v dnešní době pravda jen částečná.

Jelikož minimálně na východní polokouli naší země žijeme v relativním blahobytu a běžný občan je zavalen nepřebernou nabídkou produktů či služeb, je stále těžší dostat produkt či službu do zorného pole svých potenciálních zákazníků a klientů.

Díky zaplavení obrovským množstvím reklamních letáků a nabídek mnoha společností jsme se dostali do fáze, kdy je mnohem pravděpodobnější, že se o nějakém zajímavém produktu nedozvíme, spíše než naopak.

Člověk žijící v dnešním světě, průměrně sžitý s využíváním dostupných moderních technologií a nástrojů, spoléhá při výběru zboží ve svém nákupním rozhodovacím procesu na dva základní zdroje informací. Jedním z nich jsou internetové vyhledávače, kdy zadá klíčové slovo popisující produkt či službu, které hledá či shání, a vyhledávací algoritmus mu zobrazí odkazy na webové stránky, které svým obsahem souvisí se zadaným klíčovým slovem. Druhou možností, kterou využívá člověk od nepaměti, je doporučení od známých a přátel, se kterými komunikuje buď standardně, tedy na osobní bázi, a nebo “moderně” prostřednictvím sociálních sítí.

Z pohledu obchodních společností se jedná v obou případech o oblasti, kterým je potřeba se věnovat, aby se zvýšila šance na oslovení vybraných cílových skupin a zvýšení možností realizace obchodních případů.

Technik a nástrojů, jak s danými oblastmi pracovat, existuje mnoho. Jedna technika či metoda je však do určité míry jedinečná a může mít významný dopad na úspěšnost veškerých marketingových a obchodních aktivit. Tímto nástrojem je tvorba a distribuce kvalitního a relevantního obsahu, který se vytváří s cílem poskytnout určitou přidanou hodnotu cílovému publiku, kdy se vytvořený obsah následně umísťuje na místech, kde se potenciální či aktuální klienti obchodních společností přirozeně a dobrovolně vyskytují či se jim umožní získat danou informaci po vykonání určité akce (například přihlášení k odběru novinek z oboru, žádost o zaslání doplňujících informací apod.).

Co je to Obsahový marketing (Content marketing)

Content marketing, neboli obsahový marketing, je relativně nový pojem, který se vzhledem k pozitivním výsledkům spojeným s jeho využíváním v profesionální praxi stává stále oblíbenějším a vyhledávanějším.

Mezi průkopníky obsahového marketingu je většinou řazena společnost John Deer, která jako první zvolila strategii tvorby unikátního obsahu s cílem oslovit vybranou cílovou skupinu. Je otázkou, zda nebyla strategie tvorby a distribuce relevantního obsahu souvisejícího více méně s určitým produktem či službou použita již dříve, ale je pravdou, že není zaznamenán takový úspěch, jaký sklidila právě společnost John Deer se svým zákaznickým časopisem s názvem Furrow. Jednalo se, jak jinak, o tematicky zaměřený časopis, který popisoval trendy a možnosti využití technologií při činnostech souvisejících s obděláváním polí a produkcí plodin a svým dosahem a množstvím čtenářů stanovil pomyslnou laťku hodně vysoko. Časopis vychází přibližně 117 let a distribuuje se ve více než 40 zemích s nákladem přesahujícím 1,5 milionu výtisků.

Pojem „content marketing“ prozatím nemá přesně ustálený obsah, ale většina odborníků relativně shodně uvádí, že se jedná o využití tvorby a následné publikace hodnotného, smysluplného, inspirativního či zajímavého obsahu, který osloví cílovou skupinu s cílem nabídnout své produkty či služby.

Jedná se o nástroj zohledňující moderní marketingové a obchodní trendy v podobě snahy o započetí vyrovnané, hodnotné a oběma stranám prospěšné komunikace, která je následně ideálně zakončena vznikem obchodního vztahu.

Aby mohlo být dosaženo cílů obsahového marketingu, musí se tvůrce a distributor obsahu naučit tvorbě nových či upravených forem a druhů obsahu, které odpovídají základním principům této disciplíny. Jako stěžejní se jeví především vytváření opravdu hodnotného a smysluplného obsahu, jehož primárním cílem je podat pomocnou ruku, pomoci poskytnutím kvalitních a využitelných informací a rad.