Vyberte stránku

Budování vlastní značky – osobního brandu – je více proces než stav a jeho cílené budování vyžaduje plán a pravidelnost.

K čemu slouží osobní značka

Když se vás někdo zeptá na společnost, pro kterou pracujete, pravděpodobně budete schopni relativně rychle zareagovat a v pár větách vysvětlit, čím se vaše společnost zabývá, v jakých zemích působí apod. Co když se ale někdo zeptá na vás? Jste schopni během jedné minuty popsat sami sebe, vyjmenovat dovednosti, znalosti, zkušenosti, profesionální zájmy? Mít jasný obraz sám o sobě a znát svou profesionální hodnotu se sebou nese spoustu výhod, mezi které lze zařadit:

  • Budete v hledáčku “head hunterů” a náborářů firem. Prezentace vaší značky on-line vám může přinést práci snů. Průzkum trhu Global Recruiting Survey, který připravila v roce 2016 společnost Social Talent a Alexander Mann Solutions tvrdí, že 37 % recruiterů uvádí např. osobní webové stránky a profily na sociální síti LinkedIn jako jejich primární zdroj informací při hledání a lovu talentů.
  • Stanete se důvěryhodným zdrojem, který může být požádán o poskytnutí rozhovoru, příspěvek na konferenci nebo odborné vysvětlení určité situace. Čím déle prezentujete svou odbornost, tím pravděpodobněji budete oslovováni novináři a pořadateli různých akcí a konferencí.
  • Stanete se influencerem, který může ovlivňovat mínění o firmě, pro kterou pracuje nebo můžete dobře odstartovat vlastní podnikání. Nielsen uvádí, že 92 % lidí důvěřuje ostatním lidem více než tradičním formám reklamy. Pokud získáte vliv prostřednictvím budování své osobní značky, můžete zvýšit své šance na úspěch.

Osobní branding je dnes důležitější než kdykoli předtím. Pokud jste si vybudovali dobrou pověst, zatímco jste někde pracovali, můžete mnohem snadněji najít novou práci nebo se stát ve svém oboru odborníkem, což může navýšit množství potenciálních příležitostí a pomoci vám v osobním růstu a rozvoji.

Na budování vlastní značky je potřeba myslet jak v online tak v offline světě. Zde jsou tři tipy, které vám pomohou na cestě k vybudování silného osobního brandu.

Poznej sám sebe

Schopnost vyvolat emoce je podle vědeckého výzkumu v oblasti neurovědy uvedeného v Quirk’s Media nejdůležitější složkou úspěšné reklamní kampaně. Chcete-li vyvolat silnou emocionální reakci, předávejte informace formou vyprávění příběhu. Storytelling umožňuje vyvolat v lidech dojem sounáležitosti se značkou.

Vytvoření silného příběhu je také způsobem, jak zobrazit autentičnost, které si podle zprávy American Marketing Association lidé nejvíce na značkách cení.

Zatímco vaše profesionální úspěchy jsou základním prvkem vaší osobní značky, důvod a cesta, jak jste jich dosáhli, jsou stejně důležité. Přemýšlejte o tom, co vzbuzuje vaši vášeň a touhu dosahovat cílů ve vašem oboru. Možná je to něco, co jste zažili v mládí nebo náhoda, která vás zavedla do oboru, kde jste nakonec zůstali na dvacet let. Vybírejte zážitky a zkušenosti, které dávají smysl i nyní a dokáží inspirovat. Zařaďte je pak do své osobní značky a ukažte svou lidskou tvář.

Buď konkrétní

Pokud chcete napsat své resumé je důležité uvádět konkrétní příklady. Průzkum provedený mezi recruitery uskutečněný společností This Is Money (2016) uvádí, že 100 % recruiterů považují detailní popis dosažených úspěchů za důležitý. Stejně tak je vhodné postupovat při budování vlastní značky. Přemýšlejte o hodnotných informacích či událostech, které jasně ukazují vaší specializaci či dovednost, díky které jste např. navýšili příjem společnosti, vylepšili jste určitý projekt nebo cokoliv jiného, co pravděpodobně zaujme vaší cílovou skupinu.

Zatímco budete vylepšovat své resumé, připojte co nejvíce kvantitativních dat, kdekoliv je to možné, a zveřejněte vše online na webových stránkách nebo na profilu na sociální síti LinkedIn. Zároveň využijte i další možnosti, jak ukázat příklady vaší práce. Vytvořte např. portfolio projektů na kterých jste se podíleli a specifikujte vaší roli a činnosti, které vedly k úspěchu. Zahrňte doporučení od nadřízených, kde bude uvedeno, že váš podíl na projektu byl hodnotný a přispěl k dosažení cíle. Pokud možno vždy uveďte příklady s daty, které ukazují váš přímý přínos na projektu.

Zapoj se jako profesionál

Pokud chcete prezentovat sami sebe jako leadera ve svém oboru je nezbytné, abyste se chovali profesionálně. Zapojte se do odborných diskuzí, sdílejte zprávy a zajímavý hodnotný obsah z oboru apod. Zkuste aplikovat některá z těchto doporučení:

  • staňte se přispěvatelem odborných webových stránek souvisejících s vaším oborem
  • sdílejte zajímavý obsah a novinky z oboru prostřednictvím profilů na sociálních sítích
  • komentujte videa a články, které jste si přečetli či shlédli a zaujaly vás
  • nabídněte spolupráci oborovým organizacím a připravte odborný workshop nebo se zapojte do panelových diskuzí
  • účastněte se zajímavých akcí a událostí
  • získejte přístup do profesionálních online komunit

Snadný způsob, jak zlepšit svou profesionální prezentaci je zapojit se a využít obsahu, který vytváří společnost, pro kterou pracujete. Můžete např. sdílet nejnovější příspěvek uvedený na firemním blogu na vašem profilu na sociální síti Facebook nebo můžete “retweetnout” zajímavý článek kolegy, který jste si právě přečetli. Nabídněte, že připravíte webinář, který může být později umístěn na firemní kanál na sociální síti YouTube. Vezměte e-book připravený vaší společností a doporučte ho přátelům nebo sdílejte s lidmi, kterým by mohly informace v něm obsažené nějak pomoci.

Váš brand je nekončící proces

Stejně jako velké značky testují své marketingové aktivity, aby byly funkční a přinášely očekávané výsledky, stejně tak u tvorby vlastní značky je potřeba průběžně vyhodnocovat co a jak funguje a i v souvislosti s vaším kariérním postupem a nově získanými dovednostmi ji udržovat stále aktuální. Zeptejte se lidí kolem vás co si myslí o vašem “brandu” a jak by hodnotili vaší online prezentaci. Získejte zpětnou vazbu a upravte případně svůj “příběh”, aby lépe fungoval. Zkuste se zeptat i mimo okruhu svých přátel zda vaše prezentace na sociálních sítích odpovídá realitě, využijte poskytnuté informace ke zlepšení své prezentace, abyste díky ní dosahovali definovaných cílů. Vždy mějte na paměti, že budovat svou osobní značku není cíl, ale cesta. Je to příběh, který budete psát až do konce svých pracovně produktivních dnů, tak si zkuste cestu co nejvíce užít.