Vyberte stránku

Program zaměstnanecké advokacie je ve svém základu sdílení firemního obsahu zaměstnanci na jejich osobní profily na sociálních sítích. Logicky se s touto aktivitou pojí otázka: „Jak se zaměstnanci pracovat, aby sdíleli firemní obsah?“

Pokud čekáte jednoduchou odpověď, zklamu vás raději hned na začátku. Neexistuje jasný návod či univerzální odpověď, jak vaše zaměstnance přesvědčit, aby začali sdílet váš firemní obsah.

Čím vás však potěším je, že lze vytvořit prostředí, díky kterému se z některých vašich zaměstnanců stanou ambasadoři, kteří se nebudou bát jít se svojí kůži na trh a postavit se  za váš brand. Proč o takové prostředí, kde zaměstnanci budou rádi sdílet firemní obsah na své profily na sociálních sítích, usilovat? Např. proto:

Jak vytvořit prostředí, kde se z obyčejného zaměstnance stane ambasador šířící firemní obsah na své sociální sítě? Z našich zkušeností jde především o využití těchto 8 nástrojů či pravidel, které musíte implementovat do vaší firmy.

Dovolte jim to

Věřte nebo ne, stále existují firmy, které zaměstnancům nepovolují přístup na sociální sítě během pracovní doby. Bojí se, že by jejich zaměstnanci mohli místo své práce sklidit své pole na Farm Ville nebo si nastavit taktiku na zápas ve Fantasy Football. Pokud vám připadá rozumné mít v práci zablokovaný přístup na sociální sítě nebo z bezpečnostních nebo jakýchkoliv jiných důvodů to opravdu není možné, nemusíte článek číst dále.

Jste tu stále? Super!

Buďme upřímní, vaši zaměstnanci chodí na sociální sítě i přesto, že to mohou mít od zaměstnavatele zakázané. Vy jste jim jen tímto přístupem zablokovali jednu z cest, jak se na sociální sítě během pracovní doby dostat.

Pokud jste tedy zaměstnancům zakázali jejich sociální sítě během pracovní doby, odřízli jste si možný lukrativní zdroj kontaktů a možná jste si zavřeli cestu, jak se dostat ke svým zákazníkům!

Nastavte si pravidla

Podle průzkumů je jedním z velkých strašáků pro sdílení obsahu zaměstnanci absence pravidel. Zaměstnanci nevědí, co mohou a co nesmějí vložit na sociální sítě a neví tedy, jak informovat o společnosti, kde pracují. Je nahraná fotografie pořízená v kanceláři v pořádku? A co fotografie z výroby? Vědí vaši zaměstnanci, jak se mají chovat na sociálních sítích, mluví-li o svém zaměstnavateli? Odstraňte tento strach právě tím, že si nastavíte hranice (máte již zpracované firemní “social media policy”?) a umožníte zaměstnancům mít jistotu, že nedělají nic, co by jim někdo mohl vytknout.

Dejte jim jejich proč

Jako u všeho, co v životě děláme, chceme znát i zde důvod, proč to děláme. Vědí vaši zaměstnanci, proč mají sdílet firemní obsah na své profily na sociálních sítích? Definovali jste benefity, které za sdílení zaměstnanci získají a seznámili jste je s nimi? Zaměstnavatelé často neví, jak zaměstnance ke sdílení firemního obsahu motivovat, ale možných benefitů existuje nepřeberné množství. Program zaměstnanecké advokacie nespočívá jen ve využití dalšího propagačního nástroje = zaměstnanců. Je to program, jehož cílem je dosáhnout pozitivních výsledků či pocitů u obou zapojených stran.

Rozvíjejte jejich dovednosti

Sociální sítě mají svá specifika a ne všechny slouží ke stejným účelům. Je jasné, že na LinkedInu budete komunikovat a sdílet jiný obsah než na Instagramu. Vědí to však i vaši zaměstnanci? Chápou rozdíly jednotlivých sociálních sítí? A vědí, jak správně komunikovat nejen aby nepoškodili firmu, ale také aby dokázali správně „prodat“ obsah, který sdílí? Jak zvýšit zapojení (engagement) cílové skupiny? Jak komunikovat v diskuzi např. s hatery či trolly? Ne nechceme dělat ze sociálních sítí vědu, ale člověk musí znát některá specifika, aby jeho úsilí nemělo spíše negativní účinek. e nezbytné, aby vaši zaměstnanci měli alespoň částečné znalosti, jak se prezentovat a komunikovat na sociálních sítích. Ve svém i vašem zájmu.

Obsah je král

Z naší zkušenosti se jedná o nejkritičtější bod! Bez tvorby obsahu o programu zaměstnanecké advokacie ani nepřemýšlejte. Když jako firma nemáte obsahem co říci, co pak mají s jeho využitím sdělit vaši zaměstnanci na sociálních sítích?

Důležité je, že obsah musí rezonovat nejen u vašich klientů, ale i u vašich zaměstnanců. Váš obsah musí zaměstnance zajímat (ideální, pokud jej dokážou i oni vytvořit). Musí v nich vzbudit myšlenku: „Super! Přesně tohle chci mému okolí ukázat a jsem rád, že jsem toho součástí!“. Pokud váš obsah ve vašich zaměstnancích tyto pocity či myšlenky nevyvolává, bude je mnohem náročnější motivovat k jeho sdílení.

Nezapomeňte, že i když vytváříte skvělý firemní obsah, který má vysokou přidanou hodnotu a kromě vaší cílové skupiny zajímá i vaše zaměstnance, musíte zařídit ještě jednu věc. Obsah musí být pro vaše zaměstnance velmi snadno dostupný. Nechcete přece, aby motivovaní zaměstnanci ztratili chuť sdílet váš obsah díky nezbytnosti zdlouhavě prohledávat všechny vaše komunikační kanály. Všechen obsah musí být na jednom místě a ideálně musí být velmi snadné ho i sdílet. K tomu také slouží systémy pro zaměstnaneckou advokacii.

Zapojte TOP management

Říká se, že ryba smrdí od hlavy. Takže pokud váš TOP management nebude ochotný sdílet firemní obsah na jejich osobní profily na sociálních sítích, proč by to měli dělat zaměstnanci? Pokud se vedení firmy bojí postavit za váš brand, nečekejte, že to udělají lidé, kteří pracují pod nimi.

Zapojením TOP managementu do zaměstnanecké advokacie získáte nejen skvělé ambasadory na sociálních sítích, ale také styčné důstojníky uvnitř firmy, díky kterým získají zaměstnanci větší motivaci zapojit se do programu zaměstnanecké advokacie.

I práce může být zábava

Udělejte ze sdílení obsahu zábavu! Tzv. gamifikace je u zaměstnanecké advokacie často skloňovaným slovem. Odměníte zaměstnance, který nejvíce sdílel firemní obsah, měl nejvíce liků či komentářů u sdílených příspěvků, největší dosah nebo navrhl nejvíce obsahu? To je jen na vás. Kvalitní program zaměstnanecké advokacie je postavený na systému, který vše monitoruje a vám tak neuniknou žádná data.

Z naší zkušenosti by však gamifikace neměla hrát prim. Zaměstnanci by měli chápat své proč (viz výše) a samotnou gamifikaci poté brát jen jako doplněk a příjemné zpestření jejich aktivit.

Systém pro zaměstnaneckou advokacii

Zdá se vám, že vytvořit kvalitní prostředí a podmínky pro zaměstnaneckou advokacii je složité a těžko se monitoruje? Úplně nejsnadnější to opravdu není, ale díky systémům, které umožňují integrovat většinu z výše uvedeného do jednoho interaktivního a uživatelsky přívětivého prostředí, to lze. Systémy pro zaměstnaneckou advokacii, kterých je na trhu hned několik, slouží pro sdílení firemního obsahu zaměstnanci na jejich profily na sociálních sítích a umožňují umístění veškerého obsahu na jednom místě.

Jak to pak ve firmě, která takový systém využívá, vypadá? Do systému jsou napojeny vaše firemní účty ze všech sociálních sítí, kde se prezentujete, automaticky se nahrává obsah pocházející z vašich webových stránek a blogů a vybraní zaměstnanci nahrávají informace o vašich produktech, službách a umisťují další důležité informace o vaší společnosti.  Obsah, který se nahrává do systému je tříděný do obsahových celků (rubrik). Zaměstnanci tak mají všechen obsah, který firma publikuje, na jednom místě a přehledně srovnaný. A nejen že je umožněno komunikovat uvnitř systému, vytvářet vlastní obsah nebo komentovat obsah kolegů, ale především mohou přes systém jednoduše sdílet obsah na své profily na sociálních sítích.

Veškerá aktivita v systému je monitorovaná a vy tak víte kolik kdo jakých příspěvků sdílel, jaký obsah nejvíce rezonoval s vaším cílovým publikem, jaký dosah vaše příspěvky mají, kolik jste ušetřili peněz za šíření vašeho obsahu, kdo z vašich zaměstnanců je nejaktivnější a kdo není aktivní vůbec a mnoho dalších informací kdykoliv k dispozici.

Pro každou firmu jsou největší reklamou její spokojení zaměstnanci. Pokud těmto zaměstnancům vytvoříte prostředí, díky kterému se z nich stanou vaši ambasadoři na sociálních sítích, dosáhnete synergie, ze které bude těžit jak vaše firma, tak i samotní zaměstnanci.