Vyberte stránku

Při tvorbě obsahu vhodného k šíření prostřednictvím zaměstnanců a jejich soukromých profilů na sociálních sítích je důležité vytvořit obsahový mix, který samotné šíření umožní nebo vhodně podpoří. Jaký však je ideální poměr jednotlivých zdrojů obsahu, který do tohoto komunikačního mixu zahrneme?

Informovaní zaměstnanci jsou obecně šťastnější a produktivnější. Angažovaní zaměstnanci jsou nejlepšími advokáty značky. Udržovat zaměstnance informované a angažované znamená dodávat jim dostatek různorodého a hodnotného obsahu, který jim pomáhá udržovat se v obraze ve svém oboru, ale také získávat informace o společnosti, pro kterou pracují. Mezi obsah vhodný pro sdílení v interním komunikačním systému lze řadit různé zprávy a články související s oborem dané společnosti (obsah třetích stran), srovnání, analýzy, komentáře, ale také informace o firemním vývoji v oblasti vlastních produktů a služeb, zapojení nových systémů, rozšíření možností firemní kafetérie, fotografie a videa z vydařených firemních akcí a oslav apod.

Pravidlo třetin

A jaký že je ten ideální poměr jednotlivých zdrojů obsahu? Zkuste aplikovat pravidlo třetin, které se obecně jeví jako ideální vodítko pro vyvážený a smysluplný mix jednotlivých zdrojů obsahu.

 

První třetina: Zprávy o společnosti

Ve firmách se pořád něco děje. Využijte možnosti informovat své zaměstnance o všem, co se ve vaší společnosti právě odehrává, kam směřuje, čemu se věnuje apod. Nové reklamní kampaně, povýšení v rámci firmy, nová posila zvenku, otevření nové pobočky nebo vylepšení designu aktuálních kanceláří, narozeniny kolegy nebo narození nového potomka – to vše a mnohem více se ve vaší firmě děje téměř na denní bázi a pro vaše zaměstnance se jedná o cenné informace, díky kterým mohou zažívat pocit sounáležitosti a vzájemné podpory. Důležité je nezapomenout uvádět informace o společnosti pocházející zevnitř, ale také zvenku. Zařaďte do komunikačního mixu zajímavé články, recenze, analýzy a studie, které o vás byli napsány či zveřejněny na různých konferencích a prezentacích. Obsah třetích stran působí autenticky, má velmi oživující charakter a umožňuje vidět věci, které se např. dějí uvnitř vaší společnosti, z jiného úhlu pohledu, což ve finále zvyšuje sounáležitost a angažovanost vašich zaměstnanců.

 

Druhá třetina: Informace z oboru

Mít přehled o vývoji ve svém oboru patří mezi základní pilíře úspěchu v podnikání i v životě firmy a jejich zaměstnanců. Druhá třetina komunikačního mixu je tak tvořena obsahem, který souvisí s činnostmi, které daná společnost sama vykonává nebo se segmenty trhu, ve kterých se pohybuje. Zaměstnanci společnosti jsou dobře informováni o trendech a vývoji, což podporuje jejich pozici odborníků ve svém oboru. Informace z trhu zahrnují také zprávy o konkurenčních produktech a službách a partnerech a klientech společnosti.

 

Třetí třetina: Život ve firmě

Pokud vezmeme zprávy o společnosti uvedené v první třetině jako určitou formu makro pohledu na vaší společnost, tato třetina je jeho mikro verzí. Zde buďte co nejvíce osobní, ukažte lidskou stránku vaší společnosti a snažte se o co možná největší zapojení vašich zaměstnanců do komunikace a sdílení. Ideální forma obsahu jsou informace interního charakteru, interaktivní prvky zahrnující různé kvízy a dotazníky, které souvisí s každodenním životem zaměstnanců ve firmě. Nebojte se zvolit přátelský komunikační tón a pokuste se vytvářet obsah, který bude lidi především bavit. Prezentujte a oslavujte úspěchy společnosti, kterých bylo dosaženo společným úsilím, informujte o plánovaných společných akcích a komentujte fotografie a videa z akcí proběhlých. Pomůžete budovat pocit silné firemní sounáležitosti a podpoříte rozvoj firemní kultury.

 

Na co nezapomenout

Tvorba obsahu určeného pro sdílení zaměstnanci není lehká věc. Kromě určité náročnosti spojené s volbou vhodného obsahu a především s jeho tvorbou je však velmi důležité nepodcenit mnohem fundamentálnější otázky. Těžko budou vaši zaměstnanci nadšeně šířit vámi vytvořený firemní obsah, pokud nejsou ve vaší společnosti spokojení nebo necítí z vaší strany dostatečnou podporu. Snaha o vytvoření firemního prostředí, kde se budou lidé cítit dobře je základem pro rozvoj jakýchkoliv aktivit souvisejících se zaměstnaneckou angažovaností a případně i advokacií. Pokud však máte tyto otázky vyřešené a na firemní kultuře dlouhodobě pracujete, není důvod proč se do sdílení firemního obsahu nepustit a neposunout se se svými zaměstnanci vzájemně dále.