Vyberte stránku

Employee Advocacy – zaměstnanecká advokacie, nachází pomalu své příznivce i v České republice. Jejím cílem je aktivovat zaměstnance, zvýšit jejich informovanost a angažovanost a umožnit jim šíření zajímavých a hodnotných informací prostřednictvím jejich vlastních profilů na sociálních sítích.

Růst zájmu o téma zaměstnanecké angažovanosti a advokacie

Společnosti, které se začnou zabývat tématem Employee Advocacy uvádí několik základních důvodů, které je k tomu vedly. Mezi ty nejzásadnější patří zájem zvýšit důvěryhodnost značky, uspořit náklady na marketingové aktivity a zvýšit dosah firemních sdělení. Především v dnešní době se dostavá do popředí snaha o zvýšení úspěšnosti v náborech nových zaměstnanců a obecněji pomoc s komunikací značky dobrého zaměstnavatele. V neposlední řadě se stává zaměstnanecká advokacie spouštěčem či katalyzátorem aplikace moderních forem firemní prezentace na sociálních sítích či jejich využívání pro obchodní aktivity společnosti (social selling).

Společnosti si stále více uvědomují potenciál, který jejich zaměstnanci jako ambasadoři, velvyslanci značky na sociálních sítích mají. Dnes má téměř každý člověk (a tedy i zaměstnanec) možnost vysílat zprávy a zapojit do komunikace velké množství lidí s minimálním úsilím a vynaložením mimořádných finančních prostředků. Denně dochází ke sdílení obsahu do již vybudovaných skupin a sítí a jde jen o to, jak napomoci šíření informací firemních, které pomohou zvýšit dosah firemních sdělení a zároveň pomohou budovat osobní značku zaměstnance.

Jak zvýšit úspěšnost spuštění programu zaměstnanecké angažovanosti a advokacie

Při zvažování využívání programů zaměstnanecké advokacie je důležité stanovit si cíle a měřit výsledky. Aby byl program úspěšný, musíte nejdříve určit, co považujete za úspěch. Chcete-li to provést, můžete se zamýšlet nad odpověďmi na následující otázky:

  • Čeho chceme docílit? (např. více obchodních “leadů”, více žadatelů o pohovor na otevřené pracovní pozice, stát se myšlenkovým lídrem v oboru apod.).
  • Co lze měřit? (např. účast zaměstnanců v programu, množství generovaných kliknutí, angažovanost (engagement), navýšení návštěvnosti webových stránek apod.).
  • Jak mohou tyto aktivity přispět plnění našich strategických cílů?

Kromě definování těchto klíčových ukazatelů je vhodné zvážit také postoj zaměstnanců:

  • Proč by se měl zaměstnanec chtít programu účastnit? (např. budování nebo vylepšení osobní značky, stát se odborníkem ve svém oboru, pobídky, odměny apod.).
  • Je vytvářený obsah v souladu se zájmy zaměstnance? (jak se budou zaměstnanci cítit při šíření firemních sdělení; jak budou reagovat jejich přátelé a spojení  na sociálních sítích; jak jim může obsah pomoct při budování jejich vlastní osobní značky atd.).
  • Jak se podaří aktivovat zaměstnance a zapojit je do programu (je důležité vyjasnit si, kdo bude mít na starosti implementaci programu ve společnosti, jaké budou fáze projektu, kdo pomůže se školením a kontinuálním vzděláváním projektového týmu; jak se bude program interně prezentovat, jaký obsah je vhodné tvořit atd.).

Návratnost investic

Vzhledem k rozsahu a dlouhodobosti programů zaměstnanecké angažovanosti a advokacie a nutnosti zapojit velké množství oddělení společnosti není snadné definovat a měřit návratnost investovaných prostředků.

Dobrým vodítkem však může být výpočet, který nám umožní zohlednit dosah příspěvků (obsahu) šířených prostřednictvím soukromých profilů zaměstnanců na sociálních sítích. Relativně snadno lze získat informace kolik aktuálně stojí jedno kliknutí na sdělení umístěné na určité sociální síti (aktuální cenu za proklik zjistíte tak, že začnete vytvářet sponzorovaný příspěvek). Např. na sociální síti LinkedIn se dostaneme na cenu přibližně dvě až čtyři eura. S využitím tohoto údaje můžeme spočítat získanou hodnotu média (EMV = Earned Media Value). Vzorový příklad by mohl vypadat následovně:

Earned Media Value (měsíčně)
počet zúčastněných zaměstnanců v programu zaměstnanecké advokacie (100)
x
počet sdílení / zaměstnance (6)
x
cena za kliknutí na LinkedInu (75 Kč)


= 270 000 Kč

Vezmeme v úvahu množství zaměstnanců, kteří jsou zapojeni do programu (např. 100), násobíme průměrným množstvím sdílení (tato hodnota je přibližně 6 sdílení na osobu), dále násobíme množstvím průměrně získaných kliknutí na sdílený příspěvek zaměstnance (6) a nakonec násobíme průměrnou cenou za kliknutí na vybrané sociální síti (LinkedIn cca 75 Kč). Výsledkem je výše získané částky, kterou bychom museli investovat, pokud bychom chtěli oslovit stejné množství osob standardním způsobem (reklamní podpora šíření sdělení na sociálních sítích).

Obecně lze říci, že by každá společnost ráda dostala informace o svých produktech a službách ke svým potenciálním či aktuálním klientům. Necílené šíření informací k širokému publiku však není efektivní a často může dobrému jménu společnosti spíše ubližovat.

Naopak šíření informací prostřednictvím zaměstnanců může významně zvýšit dosah těchto sdělení a přidat jim na autentičnosti a věrohodnosti. Je však vhodné přistupovat k tomuto komunikačnímu kanálu v duchu zásad obsahového marketingu. Lidé nejsou zvědaví na nabídky a informace o produktech a službách, které pro ně nemají žádný význam. Naopak pokud znáte své publikum a dokážete je vhodně informovat v oblastech, které jsou pro ně zajímavé, rádi budou naslouchat vašim sdělením. Důležitý je obsah, jeho forma i vhodné načasování.